Polityka prywatności

Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły Firmie Venice Natalia Wigura (dalej „Apartament67”, „Administrator”), swoje dane osobowe, w tym gości hotelu, osób kontaktujących się przez formularz kontaktowy na stronie internetowej www.apartament67.pl, pragnę zadeklarować, iż pozyskane dane przetwarzam zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewaniających ich bezpieczeństwo.

Chcąc zapewnić transparentność realizowanych przez siebie procesów przetwarzania przedstawiam obowiązujące w Apartamencie67 zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Venice Natalia Wigura z siedzibą Stara Wieś 907, 34-600 Limanowa. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się ze mną również mailowo pod adresem: rezerwacja@apartament67.pl .

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Apartament67 to apartament i pokoje gościnne do wynajęcia. Świadcząc usługi hotelarskie przetwarzam dane osobowe w następujących celach:

 1. Zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b
 2. Rozpatrywania skarg i reklamacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO.
 3. Dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami prawnymi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Archiwizowania dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane:

 1. Przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat.
 2. Przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.
 3. Przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści się w ramach prawnie uzasadnionego celu Administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.
 4. Do czasu udzielenia odpowiedzi na zapytanie wysłane drogą elektroniczną.

Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze, niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będą przechowywane przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych, a więc przez 5 lat od czasu zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.

Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną działalnością Administrator będzie ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

 1. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 2. podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności na podstawie umowy
  i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe,
 3. bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 6. przenoszenia swoich danych osobowych.

Nadto, osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Czy musisz podawać Administratorowi swoje dane osobowe?

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Administratora z wymogów prawa.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Pliki cookies

Serwis apartament67.pl stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W dowolnym czasie można dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej.

Pliki cookies (ciasteczka) to niewielkie pliki – w szczególności pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na komputerze lokalnym lub innym urządzeniu końcowym Użytkownika strony WWW.

Serwis apartament67.pl wykorzystuje pliki (cookies) w celu: dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę; przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony; Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu.

Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

Menu